Komex Kościerzyna

Co to jest, jak działa?-Rekuperacja

Rekuperacja- Co to jest, jak działa?

Rekuperacja jest instalacją umożliwiającą ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Rekuperator umożliwia znaczne zmniejszenie energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego do budynku powietrza. Jest zatem koniecznością w budownictwie energooszczędnym. Rekuperację stosuje się zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w prywatnych domach.

Rekuperacja – energooszczędna wentylacja

Oszczędne gospodarowanie zasobami energii to konieczność współczesnego świata. Racjonalne zużycie zasobów energii to także odzysk energii wcześniej wyprodukowanej w późniejszych procesach. Dramtyczne skutki dla jakości powietrza wewnątrz budynku są efektem stosowania energooszczędnych rozwiązań w budownictwie indywidualnym. Infiltrację powietrza zewnętrznego zaburzyła szczelna stolarka okienna. Ograniczenie wentylacji wzmaga koncentrację zanieczyszczeń pochodzących z procesów użytkowania pomieszczeń, a także nadmierną ilość pary wodnej, która w efekcie będzie się wykraplać na zimnych elementach konstrukcyjnych budynku. Od tego już krok do rozwoju pleśni i grzybów. Oczywiście ma to niekorzystny wpływ na stan naszego zdrowia i dla samego budynku. Stąd też potrzeba upowszechnienia systemu wentylacji, który jest w stanie zapewnić skuteczną wymianę powietrza. Koniecznością jest też zachowanie jej właściwości pod kątem ekonomicznego użytkowania, a to nierozerwalnie wiąże się z odzyskiwanie ciepła wentylacyjnego. Osiągnięcie komfortu klimatycznego podnosi nasze samopoczucie oraz w dużej mierze wpływa na stan zdrowia. Z ekonomicznego punktu widzenia powinniśmy zadbać o odzysk drogiej energii cieplnej w maksymalnym wymiarze.

Za główną zaletę systemu rekuperacji należy uznać fakt, że strumień powietrza usuwanego, z którego odzyskujemy ciepło wentylacyjne nie podlega bezpośredniemu łączeniu się z nawiewanym świeżym powietrzem. Do tego jakość powietrza w domu z rekuperacją ma najlepsze parametry pod względem komfortu bytowego, czyli uwzględniające jego – temperaturę, wilgotność, ruch, czystość, jonizację oraz dostateczną ilość.


Rekuperator – budowa

Rekuperator jako serce systemu poprawnej higienicznie instalacji wentylacji mechanicznej umożliwia rekuperację, czyli odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Rekuperator to rodzaj wymiennika ciepła. Za proces przekazania ciepła z powietrza wydmuchiwanego do nadmuchiwanego odpowiada konstrukcja urządzenia.

 


Jak działa rekuperacja – schemat instalacji

Odzyskiwanie ciepłego powietrza ze strumienia zużytego jako główne założenie rekuperacji możliwe jest dzięki cienkim ściankom centrali rekuperacyjnej, które oddzielają oba strumienie, jednocześnie pozwalając na przekazanie energii bez wzajemnego mieszania się. Jest to proces podlegający sterowaniu i regulacji. Oczyszczanie powietrza realizowe jest przez odpowiednie filtry, które wychwytują również alergeny, dlatego ten rodzaj wentylacji jest szczególnie polecany dla astmatyków i alergików. Korzystny mikroklimat domu wynika ze stałej cyrkulacji powietrza a filtracja rekuperatora ogrzewa strumienie powietrza napływające do domu. Rekuperacja niweluje potrzebę dodatkowego wietrzenia mieszkania lub rozszczelnienia okien czy drzwi.


Rekuperacja – przebieg procesu

  • Czerpnia zasysa czyste powietrze z zewnątrz. Następnie poprzez kanały wentylacyjne przechodzi ono do centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła (rekuperatora), gdzie po przejściu przez kanał wlotowy przepływa przez filtry odpowiedzialne za wyłapanie kurzu i pyłków.
  • W tym samym czasie z pomieszczeń typu łazienka, toaleta, garderoba oraz kuchnia wyciągane jest powietrze zużyte (zanieczyszczone) i kanałami wentylacyjnymi dostarczane do rekuperatora. Mijające się w sąsiednich kanałach w urządzeniu strugi powietrza zużytego oddają ciepło strugom napływającym, przez co trafia ono z powrotem do budynku. Zużyte i ochłodzone już powietrze wyrzucane jest na zewnątrz poprzez wyrzutnię.
  • Rozprowadzenie czystego i ogrzanego powietrza realizowane jest w pomieszczeniach typu salon, sypialnia
  • Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest taka sama.